Elämänvirta OyElämänvirta Oy on laaja-alainen ja verkottunut koulutusyksikkö. Yksi toimialoista on kouluttaa narratiivisia enneagrammiohjaajia.

Elämänvirta Oy on Enneagram Worldwide www.enneagramworldwide.com virallinen yhteistökumppani, ja kouluttaa ohjaajia taustayhteisön lisenssillä. Narratiivista ohjaajakoulutusta on - jatkuvasti uudistuen - toteutettu jo 25 vuotta.

Elämänvirta Oy tekee ETNT-ohjaajakoulutuksen lisäksi enneagrammivalmennusta, työnohjausta ja ryhmäanalyyttistä psykoterapiaa sekä EnneaGroup ryhmiä, joissa yhdistyy enneagrammin ja ryhmäanalyysin näkökulma.

Elämänvirta Oy on perustettu 1996. Perustaja, omistaja ja toimitusjohtaja on Leila Valtonen

Enneagrammin intensiivikurssi 21.-25.8.2015