Tervetuloa narratiivisen enneagrammin verkkosivuille!

Sivuilla esitellään suomalaisia ETNT-enneagrammiohjaajia,  heidän palvelujaan  ja ohjaajien koulutusta. Koulutuksemme perustuu www.enneagramworldwide.com lisenssiin.


Lyhenne ETNT tulee sanoista Enneagram Teacher in the Narrative Tradition, suomeksi narratiivisen tradition enneagrammiohjaaja.

Toiminnassamme keskeistä on narratiivisuus, kertominen ja kuunteleminen. Ihminen on luontainen tarinankertoja, joka  jäsentää elämää ja luo yhteyttä toisiin kertomalla tarinoita. Narratiivinen ennegrammityöskentely rakentuu sen varaan. Kursseilla ja valmennuksissa enneagrammin yhdeksän hyvää näkökulmaa luovat dynaamisen kehyksen kertomiselle ja itsetuntemuksen kehittämiselle.

ETNT-enneagrammiohjaajien taustat ovat erilaisia ja he edustavat hyvin monenlaista ammatillista osaamista ja pätevyyttä.  Uskomme siihen, että enneagrammia tulee käyttää oman ammatillisen ja muun osaamisen ja kokemuksen puitteissa.

Mielestämme ei ole tärkeää vain se, mitä käytämme – tässä siis enneagrammia – vaan myös miten sitä käytämme. Sitoudumme www.enneagramworldwide.com arvoihin ja eettisiin periaatteisiin.

Useimmat meistä ovat aktiivisia vuonna 1995 perustetussa Suomen Enneagrammi ry:ssä , joka on www.internationalenneagram.org  kansainvälinen sisarjärjestö. Verkostoidumme myös osallistumalla  kansainvälisiin enneagrammikonferensseihin. 

Työskentelemme pääasiassa suomeksi. Jotkut meistä työskentelevät myös englanniksi, ruotsiksi tai venäjäksi. Tieto tästä löytyy enneagrammiohjaajien luettelosta.