Enneagram banner

Enneagrammi & narratiivisuus

Tee itsetuntemustesti!

Kun teet ylläolevan enneagrammitestin, huomaat, että se koostuu minitarinoista. Jokaisella tarinalla on oma luonteensa ja tunnelmansa. Testi on tässä yhteydessä oikeastaan harhaanjohtava sana.

Tarinat, narratiivisuus, - kertominen ja kuunteleminen - on keskeistä ETNT-enneagrammiohjaajien toiminnassa.

Ihminen on luontainen tarinankertoja. Jäsennämme elämäämme ja luomme yhteyttä toisiin kertomalla tarinoita. Narratiivinen enneagrammityöskentely rakentuu sen varaan. Narratiivisessa perinteessä ihmisen omat havainnot ja löydöt ovat keskiössä. Itsetuntemus on jokaisen oma matka. Tehtävä ei anna kenellekään valmista vastausta omasta enneagrammityylistä.

Kursseilla ja valmennuksissa enneagrammin yhdeksän hyvää näkökulmaa luo dynaamisen kehyksen kertomiselle, kuuntelemiselle ja itsetuntemuksen kehittämiselle.