Enneagram banner

Jutta Saanila

ETNT-enneagrammiohjaaja

Jutta Saanila

Olen enneagrammiohjaaja, valmentaja ja coach. Peruskoulutukseltani olen FM venäjän kääntäjä.

Käytän enneagrammia erikseen tilattavissa työyhteisövalmennuksissa, joissa se avaa mukavasti keskustelua itsestä ja erilaisista tavoista tehdä päätöksiä, antaa palautetta ja suhtautua kanssatovereihin. Pidän myös aiheesta luentoja.

Enneagrammi on oivallinen väline coachatessa. Minua lähestyvät usein  coachingista ammentavat ihmiset, joita syvällinen persoonallinen kasvu kutsuu jo kovasti. Enneagrammityylien strategiat, ansat ja hyveet avaavat uudenlaista tietoisuutta mihin tahansa tavoitteeseen pyrittäessä.

Ohjaan erilaisia enneagrammityyppejä syventämään läsnäolon taitojaan coachingin ja herkän kehollisen kuuntelun, fokusoinnin (focusing) avulla. Olen kirjoittanut kirjan Läsnäilo, itsetuntemus ja enneagrammi, jossa läsnäolon taitoa peilataan eri enneagrammityyppien kautta. (Minerva 2012)

Enneagrammi on vahvimmillaan transformaatiotyökalu. Tutkin parhaillaan, miten ihmisiä voi ohjata tällaiseen perustavanlaatuiseen elämänmuutokseen.

Yhteystiedot:

+358 40 4154477
lasnailo@gmail.com
www.lasnailo.fi