Enneagram banner

Mervi Lepistö

ETNT-enneagrammiohjaajav

Mervi Lepisto

Enneagrammikoulutuksen suoritettuani olen toiminut sekä yksilö- että työelämäohjaajana enneagrammin avulla. Kouluttaessani esimiehiä ja johtajia ammattikorkeakoulussa ja erikoistumisopinnoissa enneagrammi on ollut keskeinen itsetuntemuksen ja kehittämisen työväline.

Peruskoulutukseltani olen sairaanhoitaja ja terveystieteiden tohtori, TtT. Olen sertifioitu coach, NLP Practitionor, Shindo rekisteröity rentoutusohjaaja ja painonhallinta- sekä hyvinvointiohjaaja. Ravitsemusta olen opiskellut lisää Paula Heinosen johdolla.

Esimies- ja yliopettajantyön ohella olen ollut oman yritykseni, Care One, toimitusjohtaja 10 vuotta. 2013 ryhdyin päätoimiseksi yrittäjäksi, ja yritys muuttui osakeyhtiöksi.  Yritykseni keskittyy esimiesten ja työyhteisöjen valmentamiseen ja kouluttamiseen. Työhyvinvointi kulkee vahvana elementtinä yritykseni palveluissa, vaikka se ei olekaan yritykseni ydintuote.

Enneagrammi on olennainen osa toimintaani niin kouluttajana kuin valmentajanakin. Järjestän enneagrammikoulutuksia Suomen Enneagrammi-Instituutissa yhteistyökumppanini Seija Taivaisen kanssa.


Yhteystiedot:

+358 50 5810 572
mervi.lepisto@careone.fi
www.careone.fi